Franchising Avantajlarımız
Our Franchising Advantages

Açılacak olan franchise işletmenin konsept tasarımı, dekorasyonu ve kurulum işlemleri A’dan Z’ye firmamız tarafından yapılmaktadır. Yeni dekorlar ve konsept değişiklikleri de şirket bünyemizde yer alan görsel atölyemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

From A to Z, the concept design, decoration and installation processes of the franchise business are conducted by our company. New decors and concept changes are also realized by the visual workshop within our company.

Konsept ve Dekorasyon
Concept and Decoration

Ekipman
Equipment

İşletmenin anahtar teslim şekilde hizmete hazır hale gelmesi için gerekli tüm endüstriyel ekipmanlar, firmamız tarafından temin edilmektedir.

Our company supplies all the necessary industrial equipment required for the service-ready, turnkey delivery of the business.

Markamızın portföyünde yer alan ürünler, belirlenen periyotlarda tedarik edilerek kendi ulaşım ağımız aracılığıyla franchise işletmelerimize ulaştırılmaktadır.

Products in the line-up of our brand are supplied in determined intervals and delivered to our franchise businesses through our own transportation network.

Lojistik
Logistics

Markamızın uzman eğitmen kadrosu tarafından, franchise işletmemizin bulunduğu şehirde, işletmenin yetkilileri ve çalışanlarına 1 haftalık Makine ve Teçhizat Eğitimi, Servis Eğitimi, Kasa ve İdari Eğitim verilmektedir.

Our brand’s expert training personnel gives 1 week of Machine and Equipment Training, Service Training, Cash Registry and Administrative Training to the authorities and employees of the business, at the city where our franchise business is located.

Eğitim
Training

Denetim
Inspection

Tüm franchise işletmelerimizde markamızın standardını sağlamak adına, gizli müşteri ve denetim ekibi ile belirli periyotlarda kontroller yapılmaktadır.

In order to ensure the standards of our brand at all our franchise businesses, inspections are conducted by secret customer and inspection teams at certain intervals.

Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi; marka bilinirliği, imajı ve sürdürülebilirliği konularında dijital ve geleneksel reklam mecralarında tanıtım çalışmaları gerçekleştirmektedir.

In terms of brand recognition, image and sustainability, Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi makes promotional campaigns in digital and traditional advertisement mediums.

Reklam
Advertisement